sábado, 20 de octubre de 2012

IDYLLIC GROUNDS...

En  entrada podéis acceder al enlace del artículo de Jane Roy Brown, publicado en The Boston Globe/ septiembre 6, 2009. ©Copyright 2009 The New York Times Company Agradecemos a Josep Salip la traducción del artículo del ingles al catalán; y al final de la entrada podéis encontrar la traducción del catalán al castellano.

Terrenys idíl•lics desmenteixen ( o contradiuen les baralles a causa de ) la recerca o investigació del fundador.

Rangeley, Maine- Vist des de la teulada del museu Wilhelm Reich, els llacs de Rangeley és fonen en el cel al llarg d’un horitzó infinit. Un camp de nabius descendeix turó avall des d’aquest modern edifici de pedra amb els seus teulats amb terrasses de diversos nivells.

Els núvols inflats i les grans vistes, l’aroma de les fulles espinoses de pi rostint-se al sol i la penetrant tranquil•litat fan que sigui difícil de creure que aquests 175 acres coneguts com a Orgonon, fossin l’escenari d’un poc conegut acte de censura, portada a terme per una branca poc amistosa del govern. El 26 de juny de 1956, agents de ( Food and Drug Administration) (Departament sobre menjar i medicaments) varen arribar aquí per a cremar diverses caixes del treball de recerca publicat per Wilhelm Reich, l’investigador, metge i científic nascut a Àustria que era el propietari del centre. Un mes més tard, a Nova York, els agents de la FDA, supervisarien la crema de diverses tones de publicacions de Reich- inclosos els llibres de tapa dura- procedents de la seva col•lecció privada.

Els esdeveniments que varen conduir a aquesta plantofada de ciència ficció, degut per una part al context de la paranoia conformista dels anys 50, quan vàries agències federals semblaven obstinades a aconseguir el futur distòpic de Georges Orwell, i per altra part perquè Reich va encunyar noms per als seus descobriment i invencions que podien molt bé haver sorgit d’una novel•la de Vonnegut. Però, com a visitants d’aquest singular museu, aprenem tot el que en realitat va succeir. A partir de 1947, la FDA creu que Reich, que s’havia format com a psicoanalista sota la tutela de Sigmund Freud, era un xarlatà , que promovia de forma falsa les seves idees, recerques científiques i invents mèdics. “L’acumulador d’energia orgònica” per a millorar el sexe i la salut.

Set anys més tard, la FDA va convèncer un tribunal federal de Maine, per a emetre una Querella Judicial contra Reich, prohibint el transport interestatal d’acumuladors d’orgó. La denúncia també prohibia tots els llibres de Reich, i altres publicacions que mencionessin l’ energia orgónica, el terme que havia encunyat per a la força biològica fonamental que era l’objecte del seu treball mèdic i científic .

Durant el maig de 1956, Reich va ser declarat culpable de desacatament al tribunal, per violació de l’ordre judicial i condemnat a dos anys de presó. Aquell estiu, a més de la crema de les publicacions de Reich, els agent de la FDA van supervisar la destrucció dels acumulador d’orgó en la seva propietat de Rangeley. Reich va morir el 1957, vuit mesos desprès de la seva condemna a la penitenciaria federal de Lewisburg, Pensilvània , EUA, tenia 60 anys.

“ Per a dir-ho suaument, aquestes accions varen tenir un efecte de refredament en la continuació de la recerca de Reich per a altres metges i científics”. Diu Kevin Hinchey, director associat del museu de Wilhelm Reich, el qual s’ubica a l’Observatori d’energia orgónica a Orgonon ( pronunciat Or-ga-non). “ El fet és que la majoria del treball mèdic i científic de Reich s’ha reproduït durant dècades. Però el nombre de metges i científics és petit, i qualsevol de les comunitats mèdiques i científiques tradicionals són desdenyoses del treball de Reich, sense haver-ho estudiat o ignorant-ho del tot la qual cosa és irònica ja que els arxius de Reich és troben a la Biblioteca de Medicina Cotwav a la Universitat de Harvard”.

La lluita de Reich amb les autoritats va començar molt abans d’emigrar als Estats Units el 1939, i es varen enfrontar contra ell enemics més formidables que la FDA : el partit Nazi, el partit Comunista, i l’Associació Psicoanalítica Internacional. I desprès d’arribar a aquest país, tant el FBI com el servei d’Immigració i Naturalització tampoc estaven molt entusiasmats amb ell.

¿Quina era la raó per a aquesta uniforme enemistat? Una bona part del treball i de les activitats que Reich va portar a terme a Europa giraven al voltant del sexe “ inclosos els esforços tan polítics com pràctics per adaptar les institucions culturals amb l’objectiu de satisfer les necessitats emocionals i sexuals de la gent,”diu Hinchey. Però deixar-ho només amb això sobre simplifica el seu treball mèdic i científic , que ha estat molt mal entès i distorsionat, afegeix “Només busques amb Google “orgone” i “Wilhelm Reich i trobaràs tota mena de ximpleries, majoritàriament falses. Més de 7.000 pàgines dels escrits de Reich estan disponibles al públic , per lo tant no hi cap excusa per a no llegir les fonts primàries per a obtenir informació precisa.” diu Hinchey, en que el seu treball inclou tractar de guiar els esdeveniments de forma correcta. El museu tracta de fer precisament això. Els visitants comencen veient una mitja hora d’una pel•lícula biogràfica. Entre moltes altres coses, respon a la pregunta, “¿ Per què aquí? ” Reich va visitar per primera vegada la regió en un viatge d’acampada el 1940, i va sentir que la baixa humitat i l’aire pur facilitaria els seus experiments. El 1942 va comprar la propietat d’aquesta antiga granja, amb el temps utilitzat com a laboratori d’estiu ( l’oficina del museu i el centre de conferències ), dos cases -cabanes residencials ( llogades per a un any), i l’observatori ( llar de l’actual museu).

La pel•lícula  també explica la naturalesa de la investigació de Reich i dissipa els mites sobre ell. Mentre estudiava sota la tutela de Freud i observava els seus propis pacients, Reich comença a reconèixer els efectes tangibles de la vida sexual saludable i satisfactòria sobre l’estructura emocional i el benestar físic de la persona.

Conseqüentment, això el va portar a creure que el concepte freudià de “libido” era una energia biològica real – no només una idea psicològica- que algun dia podria ser mesurada. El treball clínic de Reich amb els seus pacients psicoanalítics, seguit d’anys d’experiments de laboratori implicant l’estudi microscòpic de matèria viva- incloent protozous, la sang i les cèl•lules cancerígenes – el varen conduir al seu descobriment d’aquesta energia biològica ( orgó) en cultius microscòpics.

Posteriorment Reich va descobrir l’energia orgónica en l’atmosfera, que el va portar a la conclusió que l’orgó impregna totes les substàncies i totes les parts del medi ambient. El 1952 va inventar un instrument anomenat cloudbuster (caça núvols) ( un grup de tubs metàl•lics buits dirigits cap al cel i connectats mitjançant cables a l’aigua)- que s’utilitza per a canviar els models climàtics, alternant les concentracions d’orgó atmosfèric. Reich també va aprofitar l’energia orgónica per fer funcionar un petit motor en el seu laboratori, i tan ell com d’altres metges han utilitzat els acumuladors d’orgó per al tractament experimental dels pacients amb càncer . Segons una acta notarial impresa en un llibre de Reich 1948 “ La Biopatía del Càncer”, Reich mai no va prometre una cura ni va cobrar honoraris a pacients terminals de càncer, els quals s’oferien voluntàriament per a seure en aquests dispositius : Cabines de la grandària d’una sauna fetes de capes alternes de metall i de material orgànic.

Desprès del film, es visita el nomenat laboratori de Reich, on el seu equipament mèdic i científic es mostra amb plaques explicatives del seus experiments. El seu confortable antic estudi ocupa el pis superior, ple de llum, de l’edifici, amb la majoria de mobles i pertinences personals, que es troben tal i com Reich els va deixar. Ciència a una banda, la coberta de la més alta de les teulades amb terrassa ofereix una de les millors vistes que és poden obtenir sense haver d’escalar una muntanya.

Jane Roy Brown.


Terrenos idílicos desmienten (o contradicen las peleas a causa de) la búsqueda o investigación del fundador.

Rangeley, Maine- Visto desde el tejado del museo Wilhelm Reich, los lagos de Rangeley se funden en un el cielo a lo largo de un horizonte infinito. Un campo de arándanos desciende cerro abajo desde este moderno edificio de piedra con sus tejados con terrazas de diversos niveles.

Las nubes hinchadas y las grandes vistas, el aroma de las hojas espinosas de pino calentándose al sol y la penetrante tranquilidad hacen que sea difícil de creer que estos 175 acres conocidos como Orgonón , fueran el escenario de un poco conocido acto de censura, llevado a término por una rama poco amistosa del gobierno. El 26 de junio de 1956, agentes de ( Food and Drug Administration) ( Departamento sobre Comida y Medicinas) llegaron aquí para quemar diversas cajas del trabajo de búsqueda publicado de Wilhelm Reich , investigador, médico y científico nacido en Austria que era el propietario del centro. (Un mes más tarde, en Nueva York, los agentes de la FDA, supervisaron la quema de diversas toneladas de publicaciones de Reich- incluidos los libros de tapa dura- procedentes de su colección privada.

Loas acontecimientos que condujeron a este golpe de mano de ciencia ficción, debido en parte al contexto de la paranoia conformista de los años cincuenta, cuando varias agencias federales parecían obstinadas en conseguir el futuro distopico de Georges Orwell, y por otra parte porque Reich acuñó nombres para sus descubrimientos y invenciones que podían muy bien haber surgido de una novela Vonnegut.

Pero como visitantes de este singular museo, aprendemos todo lo que en realidad sucedió. A partir de 1947, la FDA cree que Reich, que se había formado como psicoanalista bajo la tutela de Sigmund Freud, era un charlatán, que promovía de forma falsa sus ideas, búsquedas científicas e inventos médicos.”El acumulador de energía orgonica” para mejorar el sexo y la salud.

Siete años más tarde, la FDA convenció a un tribunal federal de Maine para emitir una Querella Judicial contra Reich, prohibiendo el transporte interestatal de acumuladores de orgón. La denuncia también prohibía todos los libros de Reich y otras publicaciones que mencionaran la energía orgónica el término que había acuñado para la fuerza biológica fundamental que era el objeto de su trabajo médico y científico.

Durante el mayo de 1956, Reich fue declarado culpable de desacatamiento al tribunal, por violación de la orden judicial y condenado a dos años de prisión. Aquel verano, además de la quema de las publicaciones de Reich, los agentes de la FDA supervisaron la destrucción de los acumuladores de orgón en su propiedad de Rangeley. Reich murió el 1957, ocho meses después de su condena en la penitenciaria federal de Lewisburg. Pensilvania.EUA. Tenia 60 años.

“ Por decirlo suavemente, estas acciones tuvieron un efecto de enfriamiento en la continuación de la búsqueda de Reich para otros médicos y científicos”, dice Kevin Hinchey, director asociado del museo Wilhelm Reich, el cual se ubica en el Observatorio de energía orgónica en Orgonon ( pronunciado Or-ga-non). “El hecho es que la mayoría del trabajo médico y científico de Reich se ha reproducido durante décadas. Pero el número de médicos y científicos es pequeño, y cualquiera de las comunidades medicas y tradicionales son desdeñosas del trabajo de Reich, sin haberlo estudiado o ignorándolo del todo. Lo cual es irónico, ya que los archivos de Reich se encuentran en la Biblioteca de Medicina Countway en la Universidad e Harvard.” La lucha de Reich con las autoridades empezó mucho antes de emigrar a los Estados Unidos en 1939, y se enfrentaron contra él enemigos más enormes que la FDA: el partido Nazi, el partido Comunista, y la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y después de llegar a este país, tanto el FBI como el servicio de Inmigración y Naturalización tampoco estaban muy entusiasmados con él.

¿Cuál era la razón para esta uniforme enemistad? Una buena parte del trabajo y de las actividades que Reich llevó a termino en Europa giraban alrededor del sexo “incluidos los esfuerzos tanto políticos como prácticos para adaptar las instituciones culturales con el objetivo de satisfacer las necesidades emocionales y sexuales de la gente” dice Hinchey. Pero dejarlo únicamente en esto sobresimplificar su trabajo medico y científico, que ha estado muy mal entendido y distorsionado, añade “ Nada más buscas en Google “ orgone” y “ Wilhelm Reich” y encontraras toda clase de tonterías mayoritariamente falsas. Más de 7000 paginas de los escritos de Reich están disponibles para el publico, por lo tanto no existe ninguna excusa para no leer las fuentes primarias para obtener información precisa.” Dice Hinchey, en que su trabajo incluye tratar de guiar los acontecimientos de forma correcta.

El museo trata de hacer precisamente esto. Los visitantes empiezan viendo una media hora de una película biográfica. Entre muchas otras cosas, responde la pregunta, “¿Por qué aquí?” Reich visitó por primera vez la región en un viaje de acampada el 1940, y sintió que la baja humedad y el aire puro facilitarían sus experimentos. El 1942 compró la propiedad de esta antigua granja, con el tiempo utilizada como laboratorio de estudio (la oficina del museo y el centro de conferencias), dos casas-cabaña residenciales (alquiladas para un año), y el observatorio (hogar del actual museo)

La película también explica la naturaleza de la investigación de Reich y disipa los mitos sobre él. Mientras estudiaba bajo la tutela de Freud y observaba a sus propios pacientes, Reich empieza a reconocer los efectos tangibles de una vida sexual saludable y satisfactoria sobre la estructura emocional y el bienestar físico de la persona. Consecuentemente, esto le llevó a creer que el concepto freudiano de “libido” era una energía biológica real – no sólo una idea psicológica- que algún día podía ser medida. El trabajo clínico de Reich con sus pacientes psicoanalíticos, seguido de años de experimentos de laboratorio implicando el estudio microscópico de la materia viva- incluyendo protozoos, la sangre y las células cancerígenas- le condujeron a su descubrimiento de esta energía biológica (orgón) en cultivos microscópicos.

Posteriormente Reich descubrió la energía orgónica en la atmosfera, que lo llevó a la conclusión que el orgón impregna todas las sustancias y todas las partes del medio ambiente. En 1952 inventó un instrumento llamado cloudbuster ( cazanubes) - un grupo de tubos metálicos vacíos dirigidos hacia el cielo y conectados mediante cables al agua- que se utiliza para cambiar los modelos climáticos, alterando las concentraciones de orgón atmosférico. Reich también aprovechó la energía orgónica para hacer funcionar un pequeño motor en su laboratorio, y tanto el como otros médicos han utilizado los acumuladores de orgón para el tratamiento experimental de pacientes con cáncer. Según un acta notarial impresa en un libro de Reich del 1948 “La Biopatía del Cáncer”, Reich no prometió nunca una cura ni cobró honorarios a pacientes terminales de cáncer, los cuales se ofrecían voluntariamente para sentarse en estos dispositivos: Cabinas el tamaño de una sauna hechas de capas alternas de metal y de material orgánico.

Después del film, se visita el llamado laboratorio de Reich, donde su equipamiento médico y científico, se muestra en placas explicativas de sus experimentos. Su confortable antiguo estudio ocupa el piso superior, lleno de luz, del edificio, con la mayoría de muebles y pertenencias personales, que se encuentran tal y como Reich las dejo. Dejando de banda la ciencia, la cubierta del más alto de los tejados con terraza ofrece una de las mejores vistas que se pueden obtener sin haber de escalar una montaña.

Jane Roy Brown.


No hay comentarios: