martes, 30 de octubre de 2012

SEMINARIO 2012

La Fundación Wilhelm Reich en España es una organización científica, médica y educativa, sin ánimo de lucro, dedicada al estudio y a la investigación de la Orgonomia. Entre los programas educativos la Fundación Wilhelm Reich organiza conferencias y seminarios dedicados al estudio de los aspectos físicos, biológicos y clínicos de la energía orgónica.

Este pasado Domingo hemos celebrado el seminario de este año 2012, en Creixell ( Alt Empordà) en la masía catalana del sg. XVI y los jardines que la rodean, en donde se encuentra ubicada la Fundación Wilhelm Reich.

Entre todos los asistentes compartimos experiencias e inquietudes y nos acercamos desde la experiencia y a través de una perspectiva orgonómica a los diversos temas que se trataron durante la jornada.

Temas de actualidad como: la crisis económica actual, su origen y las consecuencias; el parto natural, el cuidado de los bebés dentro de la institución hospitalaria, la mujer en la política, la espiritualidad, la terapia orgonómica, el trauma…En las próximas entradas iremos comentando algunos de estos temas.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible la celebración de este seminario.

Gracias.sábado, 20 de octubre de 2012

IDYLLIC GROUNDS...

En  entrada podéis acceder al enlace del artículo de Jane Roy Brown, publicado en The Boston Globe/ septiembre 6, 2009. ©Copyright 2009 The New York Times Company Agradecemos a Josep Salip la traducción del artículo del ingles al catalán; y al final de la entrada podéis encontrar la traducción del catalán al castellano.

Terrenys idíl•lics desmenteixen ( o contradiuen les baralles a causa de ) la recerca o investigació del fundador.

Rangeley, Maine- Vist des de la teulada del museu Wilhelm Reich, els llacs de Rangeley és fonen en el cel al llarg d’un horitzó infinit. Un camp de nabius descendeix turó avall des d’aquest modern edifici de pedra amb els seus teulats amb terrasses de diversos nivells.

Els núvols inflats i les grans vistes, l’aroma de les fulles espinoses de pi rostint-se al sol i la penetrant tranquil•litat fan que sigui difícil de creure que aquests 175 acres coneguts com a Orgonon, fossin l’escenari d’un poc conegut acte de censura, portada a terme per una branca poc amistosa del govern. El 26 de juny de 1956, agents de ( Food and Drug Administration) (Departament sobre menjar i medicaments) varen arribar aquí per a cremar diverses caixes del treball de recerca publicat per Wilhelm Reich, l’investigador, metge i científic nascut a Àustria que era el propietari del centre. Un mes més tard, a Nova York, els agents de la FDA, supervisarien la crema de diverses tones de publicacions de Reich- inclosos els llibres de tapa dura- procedents de la seva col•lecció privada.

Els esdeveniments que varen conduir a aquesta plantofada de ciència ficció, degut per una part al context de la paranoia conformista dels anys 50, quan vàries agències federals semblaven obstinades a aconseguir el futur distòpic de Georges Orwell, i per altra part perquè Reich va encunyar noms per als seus descobriment i invencions que podien molt bé haver sorgit d’una novel•la de Vonnegut. Però, com a visitants d’aquest singular museu, aprenem tot el que en realitat va succeir. A partir de 1947, la FDA creu que Reich, que s’havia format com a psicoanalista sota la tutela de Sigmund Freud, era un xarlatà , que promovia de forma falsa les seves idees, recerques científiques i invents mèdics. “L’acumulador d’energia orgònica” per a millorar el sexe i la salut.

Set anys més tard, la FDA va convèncer un tribunal federal de Maine, per a emetre una Querella Judicial contra Reich, prohibint el transport interestatal d’acumuladors d’orgó. La denúncia també prohibia tots els llibres de Reich, i altres publicacions que mencionessin l’ energia orgónica, el terme que havia encunyat per a la força biològica fonamental que era l’objecte del seu treball mèdic i científic .

Durant el maig de 1956, Reich va ser declarat culpable de desacatament al tribunal, per violació de l’ordre judicial i condemnat a dos anys de presó. Aquell estiu, a més de la crema de les publicacions de Reich, els agent de la FDA van supervisar la destrucció dels acumulador d’orgó en la seva propietat de Rangeley. Reich va morir el 1957, vuit mesos desprès de la seva condemna a la penitenciaria federal de Lewisburg, Pensilvània , EUA, tenia 60 anys.

“ Per a dir-ho suaument, aquestes accions varen tenir un efecte de refredament en la continuació de la recerca de Reich per a altres metges i científics”. Diu Kevin Hinchey, director associat del museu de Wilhelm Reich, el qual s’ubica a l’Observatori d’energia orgónica a Orgonon ( pronunciat Or-ga-non). “ El fet és que la majoria del treball mèdic i científic de Reich s’ha reproduït durant dècades. Però el nombre de metges i científics és petit, i qualsevol de les comunitats mèdiques i científiques tradicionals són desdenyoses del treball de Reich, sense haver-ho estudiat o ignorant-ho del tot la qual cosa és irònica ja que els arxius de Reich és troben a la Biblioteca de Medicina Cotwav a la Universitat de Harvard”.

La lluita de Reich amb les autoritats va començar molt abans d’emigrar als Estats Units el 1939, i es varen enfrontar contra ell enemics més formidables que la FDA : el partit Nazi, el partit Comunista, i l’Associació Psicoanalítica Internacional. I desprès d’arribar a aquest país, tant el FBI com el servei d’Immigració i Naturalització tampoc estaven molt entusiasmats amb ell.

¿Quina era la raó per a aquesta uniforme enemistat? Una bona part del treball i de les activitats que Reich va portar a terme a Europa giraven al voltant del sexe “ inclosos els esforços tan polítics com pràctics per adaptar les institucions culturals amb l’objectiu de satisfer les necessitats emocionals i sexuals de la gent,”diu Hinchey. Però deixar-ho només amb això sobre simplifica el seu treball mèdic i científic , que ha estat molt mal entès i distorsionat, afegeix “Només busques amb Google “orgone” i “Wilhelm Reich i trobaràs tota mena de ximpleries, majoritàriament falses. Més de 7.000 pàgines dels escrits de Reich estan disponibles al públic , per lo tant no hi cap excusa per a no llegir les fonts primàries per a obtenir informació precisa.” diu Hinchey, en que el seu treball inclou tractar de guiar els esdeveniments de forma correcta. El museu tracta de fer precisament això. Els visitants comencen veient una mitja hora d’una pel•lícula biogràfica. Entre moltes altres coses, respon a la pregunta, “¿ Per què aquí? ” Reich va visitar per primera vegada la regió en un viatge d’acampada el 1940, i va sentir que la baixa humitat i l’aire pur facilitaria els seus experiments. El 1942 va comprar la propietat d’aquesta antiga granja, amb el temps utilitzat com a laboratori d’estiu ( l’oficina del museu i el centre de conferències ), dos cases -cabanes residencials ( llogades per a un any), i l’observatori ( llar de l’actual museu).

La pel•lícula  també explica la naturalesa de la investigació de Reich i dissipa els mites sobre ell. Mentre estudiava sota la tutela de Freud i observava els seus propis pacients, Reich comença a reconèixer els efectes tangibles de la vida sexual saludable i satisfactòria sobre l’estructura emocional i el benestar físic de la persona.

Conseqüentment, això el va portar a creure que el concepte freudià de “libido” era una energia biològica real – no només una idea psicològica- que algun dia podria ser mesurada. El treball clínic de Reich amb els seus pacients psicoanalítics, seguit d’anys d’experiments de laboratori implicant l’estudi microscòpic de matèria viva- incloent protozous, la sang i les cèl•lules cancerígenes – el varen conduir al seu descobriment d’aquesta energia biològica ( orgó) en cultius microscòpics.

Posteriorment Reich va descobrir l’energia orgónica en l’atmosfera, que el va portar a la conclusió que l’orgó impregna totes les substàncies i totes les parts del medi ambient. El 1952 va inventar un instrument anomenat cloudbuster (caça núvols) ( un grup de tubs metàl•lics buits dirigits cap al cel i connectats mitjançant cables a l’aigua)- que s’utilitza per a canviar els models climàtics, alternant les concentracions d’orgó atmosfèric. Reich també va aprofitar l’energia orgónica per fer funcionar un petit motor en el seu laboratori, i tan ell com d’altres metges han utilitzat els acumuladors d’orgó per al tractament experimental dels pacients amb càncer . Segons una acta notarial impresa en un llibre de Reich 1948 “ La Biopatía del Càncer”, Reich mai no va prometre una cura ni va cobrar honoraris a pacients terminals de càncer, els quals s’oferien voluntàriament per a seure en aquests dispositius : Cabines de la grandària d’una sauna fetes de capes alternes de metall i de material orgànic.

Desprès del film, es visita el nomenat laboratori de Reich, on el seu equipament mèdic i científic es mostra amb plaques explicatives del seus experiments. El seu confortable antic estudi ocupa el pis superior, ple de llum, de l’edifici, amb la majoria de mobles i pertinences personals, que es troben tal i com Reich els va deixar. Ciència a una banda, la coberta de la més alta de les teulades amb terrassa ofereix una de les millors vistes que és poden obtenir sense haver d’escalar una muntanya.

Jane Roy Brown.


Terrenos idílicos desmienten (o contradicen las peleas a causa de) la búsqueda o investigación del fundador.

Rangeley, Maine- Visto desde el tejado del museo Wilhelm Reich, los lagos de Rangeley se funden en un el cielo a lo largo de un horizonte infinito. Un campo de arándanos desciende cerro abajo desde este moderno edificio de piedra con sus tejados con terrazas de diversos niveles.

Las nubes hinchadas y las grandes vistas, el aroma de las hojas espinosas de pino calentándose al sol y la penetrante tranquilidad hacen que sea difícil de creer que estos 175 acres conocidos como Orgonón , fueran el escenario de un poco conocido acto de censura, llevado a término por una rama poco amistosa del gobierno. El 26 de junio de 1956, agentes de ( Food and Drug Administration) ( Departamento sobre Comida y Medicinas) llegaron aquí para quemar diversas cajas del trabajo de búsqueda publicado de Wilhelm Reich , investigador, médico y científico nacido en Austria que era el propietario del centro. (Un mes más tarde, en Nueva York, los agentes de la FDA, supervisaron la quema de diversas toneladas de publicaciones de Reich- incluidos los libros de tapa dura- procedentes de su colección privada.

Loas acontecimientos que condujeron a este golpe de mano de ciencia ficción, debido en parte al contexto de la paranoia conformista de los años cincuenta, cuando varias agencias federales parecían obstinadas en conseguir el futuro distopico de Georges Orwell, y por otra parte porque Reich acuñó nombres para sus descubrimientos y invenciones que podían muy bien haber surgido de una novela Vonnegut.

Pero como visitantes de este singular museo, aprendemos todo lo que en realidad sucedió. A partir de 1947, la FDA cree que Reich, que se había formado como psicoanalista bajo la tutela de Sigmund Freud, era un charlatán, que promovía de forma falsa sus ideas, búsquedas científicas e inventos médicos.”El acumulador de energía orgonica” para mejorar el sexo y la salud.

Siete años más tarde, la FDA convenció a un tribunal federal de Maine para emitir una Querella Judicial contra Reich, prohibiendo el transporte interestatal de acumuladores de orgón. La denuncia también prohibía todos los libros de Reich y otras publicaciones que mencionaran la energía orgónica el término que había acuñado para la fuerza biológica fundamental que era el objeto de su trabajo médico y científico.

Durante el mayo de 1956, Reich fue declarado culpable de desacatamiento al tribunal, por violación de la orden judicial y condenado a dos años de prisión. Aquel verano, además de la quema de las publicaciones de Reich, los agentes de la FDA supervisaron la destrucción de los acumuladores de orgón en su propiedad de Rangeley. Reich murió el 1957, ocho meses después de su condena en la penitenciaria federal de Lewisburg. Pensilvania.EUA. Tenia 60 años.

“ Por decirlo suavemente, estas acciones tuvieron un efecto de enfriamiento en la continuación de la búsqueda de Reich para otros médicos y científicos”, dice Kevin Hinchey, director asociado del museo Wilhelm Reich, el cual se ubica en el Observatorio de energía orgónica en Orgonon ( pronunciado Or-ga-non). “El hecho es que la mayoría del trabajo médico y científico de Reich se ha reproducido durante décadas. Pero el número de médicos y científicos es pequeño, y cualquiera de las comunidades medicas y tradicionales son desdeñosas del trabajo de Reich, sin haberlo estudiado o ignorándolo del todo. Lo cual es irónico, ya que los archivos de Reich se encuentran en la Biblioteca de Medicina Countway en la Universidad e Harvard.” La lucha de Reich con las autoridades empezó mucho antes de emigrar a los Estados Unidos en 1939, y se enfrentaron contra él enemigos más enormes que la FDA: el partido Nazi, el partido Comunista, y la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y después de llegar a este país, tanto el FBI como el servicio de Inmigración y Naturalización tampoco estaban muy entusiasmados con él.

¿Cuál era la razón para esta uniforme enemistad? Una buena parte del trabajo y de las actividades que Reich llevó a termino en Europa giraban alrededor del sexo “incluidos los esfuerzos tanto políticos como prácticos para adaptar las instituciones culturales con el objetivo de satisfacer las necesidades emocionales y sexuales de la gente” dice Hinchey. Pero dejarlo únicamente en esto sobresimplificar su trabajo medico y científico, que ha estado muy mal entendido y distorsionado, añade “ Nada más buscas en Google “ orgone” y “ Wilhelm Reich” y encontraras toda clase de tonterías mayoritariamente falsas. Más de 7000 paginas de los escritos de Reich están disponibles para el publico, por lo tanto no existe ninguna excusa para no leer las fuentes primarias para obtener información precisa.” Dice Hinchey, en que su trabajo incluye tratar de guiar los acontecimientos de forma correcta.

El museo trata de hacer precisamente esto. Los visitantes empiezan viendo una media hora de una película biográfica. Entre muchas otras cosas, responde la pregunta, “¿Por qué aquí?” Reich visitó por primera vez la región en un viaje de acampada el 1940, y sintió que la baja humedad y el aire puro facilitarían sus experimentos. El 1942 compró la propiedad de esta antigua granja, con el tiempo utilizada como laboratorio de estudio (la oficina del museo y el centro de conferencias), dos casas-cabaña residenciales (alquiladas para un año), y el observatorio (hogar del actual museo)

La película también explica la naturaleza de la investigación de Reich y disipa los mitos sobre él. Mientras estudiaba bajo la tutela de Freud y observaba a sus propios pacientes, Reich empieza a reconocer los efectos tangibles de una vida sexual saludable y satisfactoria sobre la estructura emocional y el bienestar físico de la persona. Consecuentemente, esto le llevó a creer que el concepto freudiano de “libido” era una energía biológica real – no sólo una idea psicológica- que algún día podía ser medida. El trabajo clínico de Reich con sus pacientes psicoanalíticos, seguido de años de experimentos de laboratorio implicando el estudio microscópico de la materia viva- incluyendo protozoos, la sangre y las células cancerígenas- le condujeron a su descubrimiento de esta energía biológica (orgón) en cultivos microscópicos.

Posteriormente Reich descubrió la energía orgónica en la atmosfera, que lo llevó a la conclusión que el orgón impregna todas las sustancias y todas las partes del medio ambiente. En 1952 inventó un instrumento llamado cloudbuster ( cazanubes) - un grupo de tubos metálicos vacíos dirigidos hacia el cielo y conectados mediante cables al agua- que se utiliza para cambiar los modelos climáticos, alterando las concentraciones de orgón atmosférico. Reich también aprovechó la energía orgónica para hacer funcionar un pequeño motor en su laboratorio, y tanto el como otros médicos han utilizado los acumuladores de orgón para el tratamiento experimental de pacientes con cáncer. Según un acta notarial impresa en un libro de Reich del 1948 “La Biopatía del Cáncer”, Reich no prometió nunca una cura ni cobró honorarios a pacientes terminales de cáncer, los cuales se ofrecían voluntariamente para sentarse en estos dispositivos: Cabinas el tamaño de una sauna hechas de capas alternas de metal y de material orgánico.

Después del film, se visita el llamado laboratorio de Reich, donde su equipamiento médico y científico, se muestra en placas explicativas de sus experimentos. Su confortable antiguo estudio ocupa el piso superior, lleno de luz, del edificio, con la mayoría de muebles y pertenencias personales, que se encuentran tal y como Reich las dejo. Dejando de banda la ciencia, la cubierta del más alto de los tejados con terraza ofrece una de las mejores vistas que se pueden obtener sin haber de escalar una montaña.

Jane Roy Brown.


viernes, 12 de octubre de 2012

LOS ERRORES DEL ANALISTA: A PROPÓSITO DE SANDOR FERENCZI Y DE WILHELM REICH

En esta entrada podeis disfrutar del artículo publicado por el Dr. Carles Frigola en el número 041 de la revista internacional de psicoanálisis Aperturas Psicoanalíticas dirigida por Hugo Bleichmar.

LOS ERRORES DEL PSICOANALISTA: A PROPOSITO DE SANDOR FERENCZI Y DE WILHELM REICH
En 1957, Wilhelm Reich fundó “The Wilhelm Reich Infant Trust” dedicada a los “niños del futuro”. Dejó escrito en su testamento que sus Archivos no podían ser abiertos al público hasta 50 años después de su muerte, nombrando a su hija Eva Reich albacea de la Fundación. (wilhelmreichtrust.org)
A partir del año 2007, los Archivos se abrieron al público, y están disponibles para los estudiantes de la orgonomia.

Entre 1924 y 1930, Sigmund Freud escribió 10 cartas a Wilhelm Reich mientras este vivía en la ciudad de Viena, antes de trasladarse al Instituto Psicoanalítico de Berlín.

Durante estos años W. Reich estuvo trabajando en el Ambulatorium de Viena y ocupó el cargo de director asistente. Empezó a innovar con el análisis del carácter al tiempo que llevaba al psicoanálisis a las clases más desfavorecidas de la sociedad vienesa a través del Ambulatorium, que era gratuito y en el que trabajaban una docena de psicoanalistas. Reich fue el superivisor de todos ellos, además de dirigir el seminario sobre Técnica Psicoanalítica: el primero en toda la historia del psicoanálisis.

“Aperturas Psicoanalíticas” es una revista internacional de psicoanálisis dirigida por Hugo Bleichmar. En el siguiente enlace podréis leer el artículo publicado por el Dr. Carles Frigola: “Los errores del analista: A propósito de Sandor Ferenczi y de Wilhelm Reich.. “… el artículo profundiza en la personalidad integral del analista y sus “errores” desde un enfoque de la Tavistock Clínic…”

En la introducción nos sitúa las figuras de S. Ferenczi y W. Reich en el lugar que ocuparon en la historia del psicoanálisis a principios de la década de los años veinte. A continuación nos vamos introduciendo en el tema que da título al enunciado del artículo, a través de diversos apartados:

La huella de Ferenczi en la Tavistock Clinic: Aspectos humanos del analista. Mi relación con Henry Ezrriel”. … Las innovaciones técnicas de Ferenczi y de Reich se basaban en analizar la personalidad total del paciente (carácter)…”

Temperamento, Carácter y Personalidad integral del analista.”… la personalidad integral del analista como ser humano…” El analista es ante todo una persona. Una persona que vive, siente y como todo ser humano que habita este planeta dotado de una estructura de carácter. Recibe las influencias del ambiente y es portador de un tiempo histórico y de su propia historia.

Las cartas de Sigmund Freud a Whilhem Reich: el nacimiento del análisis del carácter. “Cualquier innovación en psicoanálisis no puede desligarse del contexto histórico-social en el que nació y se aplicó”.

Las innovaciones clínicas de Sandor Ferenczi y de Wilhelm Reich. A través de la correspondencia entre Freud, Reich y Ferenczi.

Die Funktion des Orgasmus ( 1927) “Lo remarcacble de Ferenczi y de Reich es que ambos compartían una nueva técnica de relación con los pacientes, lo que hoy en día se consideraría un “psicoanálisis relacional” (J. Coderch 2011).

El 15 de Julio de 1927: La gran manifestación en Viena.“Poco después hable con Freud y le dije que quería empezar mi labor desde una base social. Deseaba apartarme del trabajo clínico individual y actuar en el ámbito social”. ( Reich 1970)

Al final del artículo encontrareis la bibliografía y las notas.


jueves, 4 de octubre de 2012

MASAJE PARA BEBÉS.

Ampliación de la información sobre la técnica de masajes para bebés desarrollada por la Dr. Eva Reich a través del artículo de Erik  Schjoren.


Masaje para bebés


Gentle Bioenergetics


Las enfermedades son manifestaciones de los bloqueos energéticos de nuestro sistema. En una persona adulta la energía no suele circular libremente, ya que el gran numero de experiencias vividas desde la infancia se van depositando en las vias de circulación energéticas y van cerrando caminos, desviando su curso o bien condicionandolos.

Los recien nacidos, que llegan de un medio perfecto, seguro, autónomo, pulsátil, fluio y calentito, tenderán a querer preservar esta harmonía ya sentida y experimentada y llorarán para conseguir la atención y el cuidado de la madre o del padre.

En nuestra sociedad, el adulto, alejado de su propio ritmo interno, no sabe que puede dar continuidad al flujo de energía vital de su cría preservando su salud y su fuerza emocional.

Hacerlo mediante el masaje para bebés Gentle Bioenergetics proporciona una oportunidad al adulto de reconectarse con su propio flujo, así como de ofrecer a su hijo/hija más autonomía y libertad, más resistencia y, en definitiva, ser un ser humano más regulado y libre de futuras patologías.

Esta técnica de masaje fue desarrollada por la Dra. Eva Reich en Estados Unidos entre 1951 y 1952 mientras trabajaba en la unidad de bebés prematuros del Harlem Hospital consiguiendo subir, espectacularmente, la expectativa de vida de estos bebés.

La Dra. Eva Reich, en su trabajo, descubrió que los bebés aun cuando son reactivos a los traumas soportados, son seres humanos sin una coraza instaurada. No son perfectos, pero son tan flexibles y tan delicados que es relativamente fácil revertir los procesos de acorazamiento. En sus propias palabras, es una prevención de la neurosis desde el nacimiento.

Los principios de trabajo de esta técnica están enfocados a observar y respetar las necesidades del bebé y de la madre, trabajando según el flujo de la energía vital y mediante un tacto tan suave como el de las alas de una mariposa. Es fácil de aprender, no requiere del uso de aceites ni de pasos complicados de recordar pero si de la presencia y conexión del que da el masaje.


¿Por qué es importante un libre flujo de la energía vital en el cuerpo del recién nacido?

Por ejemplo, en la experiencia de un parto traumático (cesárea, bebé prematuro, parto provocado, administración de anestésicos, fórceps, vuelta de cordón, ventosa,…) al igual que cuando recibimos un «shock» o traumatismo, nuestro cuerpo y nuestra energía vital se contraen. Mediante un tacto cálido, tierno y suave, con la presencia consciente del que da el masaje y siguiendo las leyes del fluir de la energía vital es posible restablecer el flujo, permitiendo al bebé conectarse de forma flexible, sana y sin violencia con el mundo extrauterino.

De la misma manera, la madre puede crear un espacio físico y emocional que facilita la relación y el vínculo con su bebé. Podrá crear un espacio de escucha para poder sentir y entender las necesidades de ambos, «reconectando» así con su esencia y sabiduría femenina.

Erik Schjøren